top of page

Algemene Voorwaarden

Hier een paar tips en "regels" voor klanten van nagelstudio Trendy Nails.

 • Alleen contante betaling, er is geen pinautomaat aanwezig.

 • Kom je 15 min. te laat zonder afmelding, vervalt je afspraak en wordt er een nieuwe afspraak ingepland, dit i.v.m met mijn planning.

 • Heb je een aparte wens voor bijv. nailart, stuur me indien mogelijk van tevoren een foto, dan kan ik kijken of ik het kan maken, qua kleuren en materialen. Dit voorkomt teleurstelling.....

 • 1 week garantie op je nagels, behalve als beschadiging komt door eigen toedoen.

 • In de nagelstudio is ruimte voor 2 cliënten, graag van te voren aangeven als er iemand mee komt naar de afspraak.

 • In de nagelstudio wordt niet gerookt.

 • Op werkdagen bereikbaar tot 21.30 uur en op zaterdag bereikbaar via app of email.

​Heb je vragen? Laat het me weten, via app, telefoon of bericht, ik help je graag. Hieronder staan de algemene voorwaarden van bovenstaande punten uitgebreider vermeld.

Groetjes Luciënne

1. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio 25% van het bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de geplande afspraak verzetten naar een ander moment en voor de geannuleerde afspraak 25% van het bedrag van de afgesproken behandeling berekenen. De nagelstudio moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

2. BETALING

De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen ruim voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. In de nagelstudio is geen pin-automaat aanwezig. Het bedrag op een later tijdstip overmaken is niet mogelijk, behalve als dit met de nagelstudio is afgesproken.

3. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

4. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

5. NAIL ART EN COMMERCIEEL GEBRUIK

Indien de cliënt of nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art of kunstnagel ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Indien de cliënt de aangebrachte nagels laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelstudio. Indien de nagelstudio foto´s van geplaatste nagels wil inzetten voor commercieel gebruik, zal dit ook eerst overlegd worden met de cliënt.

6. GARANTIE

De nagelstudio geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

 • De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.

bottom of page